Rýchle nacenenie

PREMÝŠĽATE O PARTNEROVI PRE ŠPEDÍCIU? NEHĽADAJTE POĎLA VEĽKOSTI!

Nie veľkosť, ale flexibilita a spoľahlivosť sú podľa našich skúseností rozhodujúcim faktorom pri výbere partnera pre špedíciu. Sme však presvedčení, že rodinný charakter a veľkosť našej firmy je v konkurenčnom boji skôr výhodou. Prečítajte si, v čom konkrétne je menšia firma vo výhode.

  • Organizačná štruktúra

V našej firme je jednou z hlavných výhod jednoduchá a prehľadná organizačná štruktúra. Nikoho neprekvapuje, že náš majiteľ je súčasťou tímu a má blízky vzťah so zamestnancami. Tým sa vytráca anonymita a všetci viac pociťujú dôležitosť svojich pracovných výkonov. Jednoduchšie sa tak vytvára až priateľská atmosféra malých pracovných skupín. Zároveň sa posilňuje prirodzená autorita lídrov, ktorí vedia vziať „lopatu do ruky“, keď je potreba.

  • Proces riadenia, rozhodovania

Dynamika, vysoká prispôsobivosť meniacim sa podmienkam dopytu a flexibilita sú hlavnými výhodami menších firiem. Inak tomu nie je ani u nás. Silná centralizácia riadiacich funkcií v rukách majiteľa umožňuje Swida Innovative flexibilitu, rýchlosť, podnikavosť a vysokú inovatívnosť s orientáciou na zákazníka. Neustálym vzdelávaním a implementáciou najnovších postupov meníme vnímanie, že dobre nastavené procesy sú doménou len veľkých firiem. Dôkazom toho je aj fakt, že za menej ako 5 rokov našej existencie sme sa stali TOP rastúcou firmou na Slovensku. Sme si vedomí, že vyladené procesy potrebujú neustálu optimalizáciu, a preto sú naši manažéri neustále challengovaní novými úlohami a nachádzaním efektívnejších riešení v praxi.

  • Osobný rozvoj, rast kvality zamestnancov

Ak pracujete u nás, máte spravidla veľmi pestrý záber, a privoniate tak k viacerým oblastiam a naučíte sa mnoho už v samých začiatkoch. Sme presvedčení, že kvalitný tréning a rýchla bezprostredná skúsenosť, kreujú tých najodolnejších zamestnancov. Aj keď patríme skôr medzi mladé dynamické firmy, uvedomujeme si, že je potreba investovať do vzdelania. V tomto smere náš manažment na investíciách nešetrí a je to porovnateľné aj s korporáciami. Zaujímavým trendom posledných rokov je dostupnosť online kurzov, webinárov či prepracovaných tutoriálov, vďaka ktorým dokážeme investovať do vzdelávania veľmi efektívne a kontinuálne.

  • Finančné zdroje, cash-flow

Naše finančné možnosti nie sú neobmedzené, no vzhľadom na veľkosť firmy a dĺžku fungovania sme finančne veľmi solídne zaistení. Dokážeme alokovať potrebné zdroje na investície veľmi rýchlo a vďaka skutočnosti, že platíme 99,9% (rezerva 0,1% je spôsobená ľudským faktorom) svojich záväzkov vždy včas, máme medzi partnermi, dodávateľmi a bankami vysoký kredit. Ten podporuje rad Certifikátov solventnosti, ktoré máme. Obzvlášť hrdí sme na naše Diamantové ocenenie od popredného magazínu FORBES, ktoré sme získali v rámci nezávislého hodnotenia firiem slovenského biznisu.

  • Inovácie

Veľa majiteľov malých, rodinných firiem vám povie, že by nikdy nemohli začať svoje podnikanie v oblasti, ktorá si vyžaduje vysoké inovácie. Vychádza to z podstaty vysokej alokácie finančných zdrojov, ktoré na začiatku podnikania malé firmy nemajú. Naša cesta bola presne opačná. Už na začiatku sme sa rozhodli, že inovácie sú pre náš druh businessu tak dôležité, že budú súčasťou našej DNA, a preto sme ich dali aj do názvu našej spoločnosti. Vieme, že pri výbere partnera sa klient častokrát pýta na prístup k inováciám a na to, či si firma dokáže inovácie interne zabezpečiť alebo ich musí nakupovať. Dobrá firma má interný IT tím, ktorý dokáže vytvoriť užívateľsky príjemný operačný systém na mieru potrebám nielen firmy, ale predovšetkým jej zákazníkom. V tomto ideme mnohým príkladom a náš IT interný tím má tie najvyššie ambície.

  • Informácie o trhu, marketing

V každej dobrej spoločnosti rastú investície do marketingu ruka v ruke s úspechom firmy. Rovnako to je aj u nás. Sme presvedčení, že sila komunikácie v dnešnej dobe rastie a vďaka neustálemu kontaktu so zákazníkom máme dostatok informácií o trhu, čo nám prináša dôležité insighty do marketingu alebo pri stavbe dlhodobých komunikačných stratégií. Pri našich marketingových aktivitách je najdôležitejšia efektivita a optimalizácia. V tomto smere sme sa obrátili na externého partnera – komunikačnú agentúru, ktorá nám pomáha predovšetkým s online marketingovou komunikáciou. Nechceme peniaze bezhlavo investovať, ale to čo k propagácii potrebujeme máme zaistené. Veríme, že aj týmto krokom sa nám darí rozdiely v brand buildingu medzi nami a našimi konkurentmi postupne mazať.

  • Prístup k zákazníkovi

Sme si vedomí toho, že ako malá firma nedokážeme ponúknuť komplexné služby – sklady, lode, lietadlá, pravidelné transporty. Dokážeme však priniesť veľkú flexibilitu a úzku špecializáciu, ktorú požaduje čoraz viac klientov. Pre tých z vás, pre ktorých je imidž firmy dôležitým prvkom v rozhodovaní, budú veľké medzinárodne známe firmy vždy veľkým lákadlom. Ak vám vyhovuje, že váš logistický partner nepotrebuje punc reputácie veľkých firiem, bude naša dynamická firma dobrou voľbou. V našej spoločnosti nie je zákazník len nejaká entita, vedená pod zákazníckym číslom. Nie neobvyklé, keď naši zamestnanci, ktorí prinášajú špedičná riešenia na mieru, sú v kontakte s klientom dennodenne počas celého trvania vzťahu. Pre nás je toto kritickým prvkom rastu. Dokonalá znalosť nášho zákazník a osobitý prístup k jeho potrebám. Tým, že sme stále menšia rodinná firma platí, že úspech sa medzi kolegami násobí a neúspech delí.

Staňte sa súčasťou nášho príbehu a pošlite nám svoj kontakt alebo požiadavku na kalkuláciu. Pri konkrétnom prípade si najlepšie overíte, že na veľkosti až tak nezáleži.

PREMÝŠĽATE O PARTNEROVI PRE ŠPEDÍCIU? NEHĽADAJTE POĎLA VEĽKOSTI!

Nie veľkosť, ale flexibilita a spoľahlivosť sú podľa našich skúseností rozhodujúcim faktorom pri výbere partnera pre špedíciu.

Články

Čo môžeme očakávať od logistiky v roku 2024?

Vo SWIDA Innovative sa vždy snažíme napredovať a dávať do povedomia novinky a trendy z oblasti logistiky. Práve preto prinášame tento krátky…

SWIDA Innovative poskytuje podporu Košickej detskej onkológii

Pomocných rúk pre ľudí v núdzi nie je nikdy dosť. Kedykoľvek sa objaví príležitosť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, s radosťou ju využijeme. Tentokrát sa SWIDA…

Čo potrebujete vedieť o preprave ADR tovaru

Pri preprave nebezpečných materiálov sú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov prvoradé. ADR (Accord Dangereux Routier) tovar zahŕňa široký rozsah nebezpečných vecí,…