Rýchle nacenenie

Ako to funguje


Náš proces prepravy sme sa snažili optimalizovať na čo najefektívnejší. Práve preto sme vyvinuli našu vlastnú aplikáciu, vďaka ktorej sa proces znateľne zjednoduší.

Prijatie žiadosti na prepravu

Celý prepravný proces začína prijatím žiadosti o prepravu zo strany klienta. Naši zamestnanci požiadavku ihneď spracujú.

Výber najlepšieho riešenia prepravy

Naše operatívne oddelenie sa ujme klientovej požiadavky a okamžite začne vyhľadávať najlepšie možnosti prepravy, šité na konkrétnu požiadavku. Tento krok bude po dokončení našej aplikácie vykonávať softvér.

Odoslanie ponuky do 15 minút

Klient dostane prvú ponuku obratom do 15 minút od prijatia požiadavky. Nasadením nášho nového systému sa doba odoslania ponuky výrazne skráti.

Potvrdenie riešenia zo strany klienta

V prípade vyhovujúcich podmienok na strane klienta čakáme na potvrdenie nami vyhotovenej ponuky. Po pozitívnej odpovedi začíname realizovať prepravu.

Preprava nákladu

Nasleduje štandardný priebeh prepravy, teda dopravca príde na nakládku, tovar naloží a následne po transporte tovar vyloží na vykládke.

Odoslanie faktúr za prepravu

Dopravca na záver zašle doklady od prepravy spoločne s fakturáciou, ktoré po následnom spracovaní zasielame klientovi. Už čoskoro budú mať klienti k dispozícii prístup ku všetkým faktúram v klientskom portáli.