Rýchle nacenenie

O nás


V spoločnosti SWIDA Innovative veríme v silu proaktívneho prístupu, partnerstva a neustáleho rozvoja. Tieto hodnoty tvoria základ našej firemnej kultúry a definujú, ako pracujeme, komunikujeme a rastieme.

Veríme, že naši zamestnanci sú kľúčom
k nášmu úspechu a preto do nich investujeme
a spoločne budujeme silné a zmysluplné vzťahy.

Pre otázky týkajúce sa konkrétnych oddelení použite prosím príslušné e-mailové adresy uvedené nižšie.

Všeobecné otázky

Marketing & PR

Hľadáš prácu?