Rýchle nacenenie

Ako investujeme do budúcnosti

Vlastné zaškoľovanie je pre nás dôležité. Aj vďaka prepracovanému školiacemu systému, ktorý je postavený na doterajšej úspešnej praxi a ostrieľaných skúsenostiach, chceme, aby sa nový človek dokázal so zadaniami stotožniť, porozumel im a dopracoval sa rýchlejšie na požadovanú kvalitu, ktorá je pre nás prioritou. To je dôvod, prečo u nás základný zaúčací proces trvá až do troch mesiacov.

Učíme to, čomu veríme

Ako väčšina rodinných firiem, sa aj my učíme častokrát za chodu. Každá kríza, či nevydarená situácia je príležitosťou k rastu a zlepšeniu celej organizácie. Aj keď sme sa vždy snažili ísť dopredu najlepšie a najrýchlejšie ako sme vedeli, nie je ani naša cesta postavená len na úspechoch. Postupne sme naše princípy a postupy kreovali až do dnešnej podoby a aj naďalej sa neustále spoluvzdelávame. A keď náš tím rozširujeme, snažíme sa tieto postupy a riešenia predať aj naším novým spolupracovníkom. Až do momentu, kým opäť objavíme niečo ešte efektívnejšie.

Človek už na štarte kariéry u nás tak získava obrovskú výhodu – dostane balík overených vedomosti, ktoré by inak musel získavať mesiace, či roky. Spozná tipy, hacky, skratky hneď na začiatku a eliminuje tak svoju neistotu či frustráciu. Cesta po vychodenom chodníku ho dovedie k výsledkom za kratší čas a nový kolega začne prispievať svojim pohľadom či aktivitou oveľa skôr.

Osvedčené postupy

Noví zamestnanci si prejdú teoretickou, aj praktickou časťou zaškolenia. Keďže ide v teoretickej časti o čisté fakty, staviame na samostatnosť a každý účastník sa má možnosť naučiť materiály v určenom čase po vlastnej línii. Pre tých, ktorí nájdu motiváciu a chuť sa prelúskať teóriou, čaká takzvaný inkubátor. Jedinec je už pridelený do tímu, kde sa každodenne stretáva s bežnými problémami špeditéra a zoznamuje sa s internými procesmi. Počas tohto tréningu sa mentor snaží o usmernenie, pomáha s riešením problému, no nerieši problémy zaňho. Veríme, že je lepšie naviesť na správnu cestu, ako dať automaticky odpoveď. Dbáme na to, aby sa noví uchádzači snažili zapájať svoje logické a kritické myslenie a získali tak potrebný komfort v komunikácii s dopravcami.

Do nášho zaúčacieho procesu sme zaradili aj tzv. role plays, pomocou ktorých sa vie jednotlivec pripraviť na situácie, s ktorými sa ešte len v budúcnosti stretne. Mentor sa v nich snaží o fiktívne, ale detailné vykreslenie situácie, s ktorou by sa mohli naši nováčikovia počas praxe veľmi rýchlo stretnúť. Je potom na každom jednom, ako sa s danou načrtnutou situáciou v praxi popasuje. Úlohou mentora je počas týchto situácií nájsť silné, ale aj slabé stránky jednotlivcov. Za tie silné pochválime a vyzdvihneme, na slabých sa snažíme postupne zapracovať.

Keď sa už človek adaptoval na nové prostredie, zoznámil s hodnotami a princípmi firmy, dostal naše know-how, zdokonalil svoju prácu do požadovanej úrovne, je pripravený na skutočnú prax!

Proaktivita a zodpovednosť sú nevyhnutné

Aj napriek kvalitnému zaučeniu však vidíme potrebu v opakovaní a cvičení už získaných vedomostí. Proaktivita a zodpovedný prístup sú pre náš časovo náročný biznis nevyhnutné. Práve preto sme u nás zaviedli aj pravidelné tréningy – dvakrát do týždňa – formou drillov. Pomocou nich dokážeme ešte viac eliminovať chybovosť a zlepšiť zvládanie problémových situácií.

Ako plynie z nášho názvu, sme inovatívna firma, a preto sa snažíme zdokonaľovať a napredovať v každom jednom bode nášho biznisu. Či už smerom k zákaznikom, dodávateľom, ale aj interne, smerom dovnútra firmy. Je preto pravdepodobné, že aj zaškoľovací proces bude časom inovovaný tak, ako si to doba a nároky našich klientov budú vyžadovať. Sme presvedčení, že práve inovácie prinášajú zmeny, ktoré dokážu odkryť nové hodnoty našej spoločnosti do budúcna.

 

 

Ako investujeme do budúcnosti

Vlastné zaškoľovanie je pre nás dôležité. Aj vďaka prepracovanému školiacemu systému, ktorý je postavený na doterajšej úspešnej praxi a ostrieľaných skúsenostiach, chceme, aby sa nový človek dokázal so zadaniami stotožniť, porozumel im a dopracoval sa rýchlejšie na požadovanú kvalitu, ktorá je pre nás prioritou.

Články

Skrátené platobné podmienky = 25 dní! Časovo obmedzená ponuka!

Radi by sme vás informovali o špeciálnej SWIDA ponuke, ktorá vám pomôže zlepšiť cash flow vášho podnikania. Od 15.06.2024…

Prešli sme na elektronickú fakturáciu: Zelenšia a efektívnejšia budúcnosť

Vážení dopravcovia, radi by sme Vás informovali, že sme od 1. apríla 2024 plne prešli na elektronickú fakturáciu. Táto zmena prináša výhody nielen…

Ako AI inovuje SWIDU?

Výzvy tradičnej logistiky Logistika bola vždy komplexným a náročným odvetvím. Manuálne pracovné postupy v kľúčových oblastiach, ako je vyberanie, balenie…