Rýchle nacenenie

Prináša flexibilná pracovná doba vyššiu efektivitu?

Táto otázka dlhodobo zaujíma aj nás. S rýchlejšou dobou si každý váži svoj čas, preto pri výbere zamestnania rozhoduje napríklad aj pohyblivá pracovná doba. Tú ponúkame vo Swida Innovative mladým ľuďom, ktorí pracujú na pozícii obchodník.

Ide o nový spôsob fungovania v našej firme. Flexibilná pracovná doba vie byť skvelou motiváciou pre všetkých. Prichádza s ňou veľká sloboda, ale aj zodpovednosť. 

Obchodník pri flexibilnej pracovnej dobe pracuje z vlastného presvedčenia, nastaveného mindsetu a poháňa sám seba vpred. Je len na ňom, ako si zmanažuje čas, dôležité sú výsledky na záver. 

Čo získa obchodník vďaka flexibilnej pracovnej dobe?

  • voľnosť zadeliť si pracovný čas podľa potreby
  • priestor pre neskorší príchod alebo skorší odchod, ktorý vie využiť pri súkromných alebo firemných aktivitách
  • žiaden stres z neustálej časovej kontroly
  • priestor dokázať svoju efektivitu a schopnosť spĺňať pracovné podmienky
  • vnútornú motiváciu plniť svoju prácu na 110 % lepšie a skôr
  • šanca „nadpracovať” si voľno

Možnosť byť pánom svojho času naozaj ukáže schopnosti človeka. Nik obchodníka nekritizuje za neskorý ranný príchod, nik nerieši, že odchádza z práce predtým, ako „padne”. Každý využíva svoj potenciál a talenty, ako najlepšie vie – jeden splní svoju prácu za 4 hodiny, iný obchodník  za deväť hodín. Základom a je nájsť si svoj vlastný time manažment, počas ktorého bude vykonávať náplň svojej práce.

V závere mesiaca nehodnotíme obchodníka podľa toho, koľko času strávil fyzicky vo firme, ale podľa jeho efektivity. Splnil vopred nastavené a dohodnuté podmienky, ktoré sú všeobecne platné pre všetkých obchodníkov a sú splniteľné? To je hlavná otázka, ktorú si kladieme. 

Flexibilná pracovná doba prináša voľnosť, ale aj zodpovednosť. Len obchodník so skvelým time manažmentom a sebadisciplínou môže byť efektívnejší, produktívnejší a prospešnejší pre firmu v priebehu kratšej doby, než je klasická 8-hodinová smena. Benefit je ponúkaný firmou a teoreticky má veľké predpoklady na to, byť úspešný. To však závisí od ľudí, ich motivácie a presvedčenia. 

Motivuje podľa vás ľudí flexibilná pracovná doba k lepším výsledkom, alebo takáto voľnosť prináša príliš veľa zodpovednosti, ktorú človek časom nezvláda? My to vo Swida Innovative zistíme až časom. S výsledkami našej úspešnosti a výkonnosti sa neskôr radi podelíme. 

Prináša flexibilná pracovná doba vyššiu efektivitu?

Ide o nový spôsob fungovania v našej firme. Flexibilná pracovná doba vie byť skvelou motiváciou pre všetkých.

Články

Swida Academy

Jednou z hlavných priorít vo Swide je kvalitné zaškolenie ľudí. Swida Akadémia má za cieľ prilákať a vyselektovať vhodných kandidátov…

Dodávateľ, náš partner

Úspešne zrealizovaná preprava pre nás znamená, že objednávka bola naplnená podľa požiadaviek a k spokojnosti klienta. Ako jedno z najdôležitejších kritérií pre…

Ako investujeme do budúcnosti

Vlastné zaškoľovanie je pre nás dôležité. Aj vďaka prepracovanému školiacemu systému, ktorý je postavený na doterajšej úspešnej praxi a ostrieľaných…