Rýchle nacenenie

Disponentské oddelenie: Zhrnutie roka 2022

Rok 2022 priniesol pre disponentské oddelenie vo SWIDA Innovative mnoho nových rekordov. V dnešnom článku sme sa pozreli na to, ako sa v uplynulom roku darilo nášmu najväčšiemu oddeleniu.

Tak ako firma celkovo, aj disponentské oddelenie sa v roku 2022 výrazne rozrástlo o nové talenty. Do tímov pribudli noví šikovní disponenti, ako aj teamlídri. Kým na začiatku roka existovali štyri disponentské tímy (3 tímy v Košiciach a 1 v Trebišove), priebežne sa oddelenie rozšírilo až na sedem tímov (5 tímov v Košiciach a 2 v Trebišove).  

Každého disponenta nastupujúceho do firmy už roky školíme v DISPO SWIDA akadémií. Minulý rok sa nám podarilo usporiadať 6 takýchto akadémií, vrátane jednej mini akadémie v Trebišove. Najväčšia z nich prebehla v Košiciach a tvorilo ju až 17 disponentov. Úspešne bolo zaškolených rovných 50 absolventov. 

Disponentské oddelenie je v našej spoločnosti považované aj za liaheň talentov pre iné pracovné pozície vo firme. Potvrdzuje to aj fakt, že až 13 disponentov počas roka 2022 zmenilo svoju pozíciu v rámci firmy. Najčastejšie sa disponenti uplatnili na pozíciách Koordinátor a Teamlíder.

Rudolf Barila ako nový manažér oddelenia

Naša firma každým rokom prosperuje viac a viac a s ňou prirodzene expanduje aj zamestnanecká základňa. Viac zamestnancov znamená aj viac povinností a zodpovedností, a preto sa v júli 2022 rozhodol CEO a vtedajší manažér disponentského oddelenia Viktor Sučka vzdať riadenia disponentského oddelenia a vymenoval nového manažéra oddelenia, Rudolfa Barilu.

“Dispo oddelenie sa musí potýkať s vysokými nárokmi klientov a ekonomickými prekážkami v podobe vysokých nákladov na transport, ale aj nedostatkom šoférov od našich dodávateľov, s ktorými sme primárne my, Dispo oddelenie v kontakte,” hodnotí náročnosť práce Rudolf Barila, Manažér disponentského oddelenia.

Obzrime sa za dôležitými štatistikami minulého roka 

Dokázali by ste si tipnúť, koľko prepráv uspešne zorganizovali naši disponenti za uplynulý rok? Bolo to až 38 805 prepráv, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 39 %. Z toho vyše 7000 prepráv bolo realizovaných tzv. veľkými autami, čo je o 65 % viac, ako tomu bolo v roku 2021. 

Aj keď naďalej tvoria gro našich prepráv prepravy dodávkami, rastieme aj v segmente veľkých áut, a to výrazne! Navyše uskutočňujeme aj čoraz viac prepráv prostredníctvom nášho interného dopravcu SWIDA Trans. V minulom roku sme si sami zabezpečili presne 1 432 prepráv. 

Najfrekventovanejšou trasou pri preprave s jedným a tým istým dopravcom bola v roku 2022 trasa Nemecko – Poľsko, ktorú uskutočnil náš dopravca pre nás neuveriteľných 413-krát.

Pamätné prepravy roka 2022

Hlavnou úlohou disponentov je nájsť vhodné nákladné auto na požadovanú prepravu tovaru a následne zabezpečiť bezproblémovú prepravu tovaru na miesto vykládky. Opýtali sme sa disponentov, ktoré prepravy im za uplynulý rok utkveli v hlave najviac. 

Najdlhšia preprava roka prebehla na trase Taliansko – Švédsko – Taliansko. Merala 5 640 km. 

Najväčšou objednávkou za rok 2022, čo do počtu áut, bola preprava v rámci ktorej išlo až 29 áut na trase Belgicko – Nemecko – Belgicko. 

A tou najzaujímavejšou? Za najzaujímavejšiu prepravu bola zvolená preprava z ostrova na ostrov, konkrétne z Írska na Maltu. Doručenie trvalo 8 dní.  

Každoročné oceňovanie disponentov prebehlo aj v roku 2022

Naša firma oslávila v minulom roku 7. narodeniny a na výročnej párty sa už tradične udeľovali zamestnancom ocenenia v rôznych kategóriách. Medzi najlepších disponentov za rok 2022 patria Alexandra Bačová, ktorá získala ocenenie Disponent roka v Košiciach a Alexandra Hamerská, ktorá získala ocenenie v rovnakej kategórií za pobočku v Trebišove.

Skokanom roka v Košiciach sa stal Ján Trenčák. V Trebišove to bol Roman Seman.

Za najproduktívnejšieho disponenta bol vyhlásený Roland Batta a v neposlednom rade ocenenie Big Truck King si zaslúžil Alex Sabadka. Všetkým oceneným gratulujeme a každému držíme palce aj tento rok! 

Život na disponentskom oddelení

Naša firma si zakladá na budovaní zdravej firemnej kultúry. Vo SWIDE veríme, že celkový úspech firmy začína u jednotlivca, a preto je pre nás budovanie tímu a súdržnosti veľmi dôležité. S obľubou organizujeme rôzne teambuildingy, na ktorých máme príležitosť spoznať sa navzájom viac aj po ľudskej stránke a utužiť tak vzťahy v kolektíve.

“Mnohí z nás sme nielen kolegovia, ale aj kamaráti v súkromí a pri mnohých z nás platí staré známe klišé, že sme ako jedna veľká rodina, a teda sa aj často stretávame v súkromí a cez víkendy,” dodáva Rudolf Barila, Manažér disponentského oddelenia.

Rok 2022 by sa dal jedným slovom zhrnúť ako úspešný a už teraz sa tešíme, čo prinesie nový rok 2023.

Disponentské oddelenie: Zhrnutie roka 2022

Články

Ako AI inovuje SWIDU?

Výzvy tradičnej logistiky Logistika bola vždy komplexným a náročným odvetvím. Manuálne pracovné postupy v kľúčových oblastiach, ako je vyberanie, balenie…

Roland Batta → Najproduktívnejší disponent s obývačkovým pohovorom

Roland, naša disponentská hviezda, si drží titul najproduktívnejšieho a služobne najstaršieho člena tímu. Svoju kariéru vo SWIDA Innovative začal v našej pobočke v Trebišove,…

Čo môžeme očakávať od logistiky v roku 2024?

Vo SWIDA Innovative sa vždy snažíme napredovať a dávať do povedomia novinky a trendy z oblasti logistiky. Práve preto prinášame tento krátky…