Rýchle nacenenie

Čo môžeme očakávať od logistiky v roku 2024?

Vo SWIDA Innovative sa vždy snažíme napredovať a dávať do povedomia novinky a trendy z oblasti logistiky. Práve preto prinášame tento krátky článok na tému: Čo môžeme očakávať od logistiky v roku 2024?

Logistiku netreba predstavovať, no je dôležité pripomenú si, že držať krok s neustále sa meniacim svetom a neustále pribúdajúcimi trendami môže byť náročne. Práve preto sa bližšie pozrieme na kľúčové trendy, ktoré majú hýbať svetom!

1) Umelá inteligencia alebo tzv. AI v logistike
Umelá inteligencia spôsobuje v logistike výrazný rozmach a mení ho novými, fascinujúcimi spôsobmi.
Vplyv umelej inteligencie v logistike:

 • Zjednodušené operácie: Umelá inteligencia automatizuje rutinné procesy, ako je spracovanie objednávok, riadenie zásob a optimalizácia trás, čím uľahčuje prácu zamestnancom a zároveň zvyšuje produktivitu
 • Prediktívna analytika: Umelá inteligencia využíva obrovské množstvo údajov na predpovedanie zmien dopytu, potenciálnych narušení a potrieb zdrojov. To umožňuje podnikom spravovať úrovne zásob, predvídať ich vypredanie a prijímať kvalifikované rozhodnutia o dodávateľských sieťach
 • Zlepšená zákaznícka skúsenosť: Chatboti a virtuálni asistenti poháňaní AI sledujú zákazníkov v reálnom čase a rýchlo odpovedajú na ich otázky, čím zvyšujú spokojnosť zákazníkov
 • Automatizácia skladov: Automatizácia skladov sa stáva čoraz dôležitejším trendom v logistike. Vďaka automatizácii skladov sa zvyšuje efektivita, presnosť a produktivita, a zároveň sa znižujú náklady a chybovosť. Očakáva sa, že automatizácia skladov bude v budúcnosti stále rýchlejšie rásť. Vďaka rozvoju technológií, ako sú umelá inteligencia a robotika, sa automatizované systémy v skladoch stanú ešte sofistikovanejšími a dostupnejšími.

Výskum spoločnosti Accenture zistil, že 36 % veľkých, stredných a malých organizácií úspešne implementovalo umelú inteligenciu pre dodávateľský reťazec a logistické operácie. Odhaduje sa, že AI zvýši produktivitu logistiky do roku 2035 o viac ako 20 %. (Accenture, 2022)

Okrem toho AI prináša revolúciu v logistike zvyšovaním efektívnosti, znižovaním nákladov a zlepšovaním zákazníckej skúsenosti. Aj keď stále existujú rôzne výzvy, potenciálne výhody sú značné a napredujú, vďaka čomu je AI kľúčovou hnacou silou úspechu v modernom logistickom prostredí. (Woods, 2023)

2) Udržateľnosť a zelené iniciatívy
Trvalá udržateľnosť sa stáva čoraz dôležitejšou témou aj v oblasti logistiky. Logistický priemysel má značný vplyv na životné prostredie, a preto je dôležité, aby firmy v tomto sektore prijali opatrenia na zníženie svojho dopadu. (DHL, 2023)
Spoločnosti zameriavajú svoje úsilie hlavne na tieto oblasti:

Doprava

 • Autonómne vozidlá: Samo riadiace nákladné autá a drony na doručovanie môžu optimalizovať trasy či šetriť palivo
 • Hyperloop a vysokorýchlostná železnica: Ultrarýchle dopravné riešenia s nízkymi emisiami, ktoré potencionálne transformujú cestovanie s nákladom na dlhé vzdialenosti a mohli by výrazne znížiť emisie CO2. Obe tieto možnosti sú stále pomerne drahé technológie, a preto nie sú dostupné pre všetky firmy a vybudovanie infraštruktúry si vyžaduje značné investície. (McKinsey & Company, 2023)

Skladovanie a dodávateľský reťazec

 • Smart balenie a sledovanie zásielok: Senzory budú v reálnom čase zbierať informácie o polohe, stave či vplyve na životné prostredie.
 • Princípy obehovej ekonomiky: Zameranie sa na opätovné použitie a fixáciu materiálov, zníženie odpadu a predĺženie životných cyklov produktov.
 • Technológia Blockchain zvyšuje transparentnosť a sledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci, podporuje etické získavanie zdrojov a znižuje podvody. (Günthner, 2023)

Optimalizácia údajov

 • Pokročilá analytika a umelá inteligencia: Pomocou pokročilých algoritmov dokážeme predpovedať variácie dopytu, optimalizovať trasy v reálnom čase a zredukovať kilometre
 • Kolaboratívne platformy umožňujú logistickým podnikom zdieľať zdroje a údaje s cieľom odstrániť redundanciu a zlepšiť celkovú efektivitu.

Politika a regulácia

 • Investície do zelenej infraštruktúry zahŕňajú verejné financovanie nabíjacích staníc, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnej dopravnej infraštruktúry
 • Preferencie a tlak spotrebiteľov: Rastúci dopyt po produktoch a službách šetrných k životnému prostrediu vedie organizácie k prijatiu stratégií udržateľnej logistiky.

Je dôležité poznamenať, že toto sú len potenciálne pokroky a ich realizácia závisí od rôznych faktorov vrátane technologických objavov, ekonomickej životaschopnosti, regulačného prostredia a prijatia spotrebiteľmi.

3) Real-Time Transport Visibility
Viditeľnosť dopravy v reálnom čase (RTTV) je  game-changer pre udržateľnú logistiku. Sledovaním zásielok v reálnom čase môžu podniky:

 • Znížiť emisie optimalizáciou trás, redukovaním kilometrov a zlepšením spotreby paliva.
 • Zlepšiť dodávateľsky reťazec prostredníctvom lepšieho riadenia zásob, ekologického balenia a spoločných aktivít.
 • Rozhodnutia založené na údajoch: Identifikovať neefektívnosť, sledovať pokroky prijať opatrenia na zníženie emisií. (FourKites,2023)

Prijatie RTTV je len jedným krokom k udržateľnej logistike. Spojenie s ďalšími ekologickými projektmi, ako sú elektrické vozidlá, alternatívne palivá a ekologické obaly, vedie k komplexnejšiemu prístupu k zelenšej budúcnosti.

Na záver je potrebné uviesť, že toto je len niekoľko významných faktorov, ktoré ovplyvnia logistickú scénu v roku 2024. Keďže technologický pokrok a očakávania spotrebiteľov sa menia, odvetvie určite zažije ďalšie inovácie a narušenia.

Zdroje: 

 1. (2023). Sustainability Trends in Logistics 2024: Discover DHL. DHL Home – Global Logistics and International Shipping United States of America. https://www.dhl.com/discover/en-global/logistics-advice/sustainability-and-green-logistics/sustainability-trends-in-logistics
 2. (2023a, October 27). Supply Chain Visibility Software. https://www.fourkites.com/supply-chain-visibility-software/
 3. (2023b, October 27). The ultimate guide to real-time transportation visibility platforms. https://www.fourkites.com/real-time-transportation-visibility-platforms/
 4. Günthner, J. (2023, October 26). The role of Blockchain in Supply Chain Management (SCM). PALTRON. https://www.paltron.com/insights-en/the-role-of-blockchain-in-supply-chain-management-scm
 5. McKinsey & Company, M. & C. (2023). Driving the future of Transport. https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/digital-and-analytics
 6. More than 60% of companies are only experimenting with AI, creating significant opportunities for value on their journey to AI maturity, Accenture Research finds. Newsroom. (2023, June). https://newsroom.accenture.com/news/2022/more-than-60-percent-of-companies-are-only-experimenting-with-ai-creating-significant-opportunities-for-value-on-their-journey-to-ai-maturity-accenture-research-finds
 7. Woods, C. (2023, November 22). How robotics and artificial intelligence are revolutionizing the logistics industry. Locate2u. https://www.locate2u.com/ecommerce/how-robotics-and-artificial-intelligence-are-revolutionizing-the-logistics-industry/

Cestná nákladná doprava

Získajte bezplatnú cenovú ponuku

Články

Roland Batta → Najproduktívnejší disponent s obývačkovým pohovorom

Roland, naša disponentská hviezda, si drží titul najproduktívnejšieho a služobne najstaršieho člena tímu. Svoju kariéru vo SWIDA Innovative začal v našej pobočke v Trebišove,…

SWIDA Innovative poskytuje podporu Košickej detskej onkológii

Pomocných rúk pre ľudí v núdzi nie je nikdy dosť. Kedykoľvek sa objaví príležitosť pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú, s radosťou ju využijeme. Tentokrát sa SWIDA…

Čo potrebujete vedieť o preprave ADR tovaru

Pri preprave nebezpečných materiálov sú bezpečnosť a dodržiavanie predpisov prvoradé. ADR (Accord Dangereux Routier) tovar zahŕňa široký rozsah nebezpečných vecí,…